top of page

Insikt Utan Åsikt

I dagens samhälle finns ett stort underskott av självinsikt, vilket leder till allt hårdare klimat med medvetna eller omedvetna hat och hot, vilka i sin tur leder till ett samhälle där vi mår fysiskt och psykiskt sämre och sämre.
Allt fler känner sig i ett utanförskap, ensamhet, depression, nedstämdhet, stress eller känner helt enkelt att något saknas i deras liv.

Min mission i livet är att öka självinsikten, medvetenheten, vakenheten eller kalla det vad du vill och därmed bidra till vår utveckling och att öka vårt välmående.

 

Med  lång erfarenhet och stor låda med verktyg, kommer jag att stötta alla jag kan, i sin utveckling och lycka!

bottom of page